Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen arkeen

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen arkeen

Turvallisuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista. Kun vatsa on saatu täyteen ruokaa ja jano sammutettua, on seuraavaksi tärkeintä saada olla turvassa.

Turvallisuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista. Kun vatsa on saatu täyteen ruokaa ja jano sammutettua, on seuraavaksi tärkeintä saada olla turvassa. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen arkeen.

Joskus uudella asukkaalla Parikanniemeen muuttaessaan on voinut ollut kotona tilanne, jossa ei ole ollut varmuutta seuraavasta ateriasta, ei luotettavia aikuisia kotona eikä mitään sääntöjä tai rajoja. Ennen muiden tavoitteiden asettamista täytyy saada nämä perustarpeet täytettyä.

Parikanniemen lastenkodin Hyvän kohtelun suunnitelma päivitettiin hiljattain. Yhtenä merkityksellisenä painopisteenä siinä on turvallisuus. Parikanniemessä lapset ja nuoret sanovat, että tuntevat olonsa täällä turvalliseksi. Turvallisuuden tunnetta luovat aikuiset, jotka ovat aina paikalla, välittävät, kyselevät miten menee ja ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten asioista. Myös se tuo turvaa, että asioista puhutaan suoraan ja rehellisesti. Kun kaikki tuntevat toisensa ja sen, miten kukakin toimii, ei tarvitse pelätä toisten arvaamatonta käytöstä. Yhteiset säännöt ja rajat tuovat ennustettavuutta. Lapset ja nuoret pitävät tärkeänä myös sitä, että aikuiset pitävät kiinni säännöistä.

Eräälle nuorelle turvallisen olon tuo se, että hän tietää pärjäävänsä itsekin, kun osaa esimerkiksi tehdä ruokaa. Toiselle turvaa tuo se, että saa tehdä itsenäisiä päätöksiä, pääsee harrastamaan haluamiaan asioita ja että luontoon pääsee heti kotiovelta.

Myös se saa tuntemaan olon turvalliseksi, että lastenkoti sijaitsee kaukana kaikesta eikä alueelle harhaile ulkopuolisia. Ohjaajat tuntevat naapurit, ja moni heistäkin on jollakin tavalla lastenkodin arjessa mukana. Ovet laitetaan lukkoon yöksi, ikkunoissa ja ovissa on hälyttimet, ja ulkona on tallentavat valvontakamerat. Turvallisen olon tuo myös se, että yhteiset tilat on sisustettu kodinomaisesti ja esimerkiksi sohvilla on mukava katsoa yhdessä telkkaria.

Turvattomuuden tunnetta tuo joillekuille pimeä ja oma mielikuvitus, mutta myös vanhemmat nuoret, jotka saattavat kiusata eivätkä ohjaajat pysty puuttumaan kaikkiin tilanteisiin.

Kun on turvallinen olo, tuntuu hyvältä ja kivalta.

Teksti ja kuva Janita Lautamäki