Luonnon keskellä Saimaan rannalla

Lastenkoti

TYÖTÄ LAPSEN PARHAAKSI

Parikanniemen lastenkoti on Parikanniemisäätiön ylläpitämä yksityinen lastenkoti. Lastenkotimme sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Saimaan rannalla Mikkelin Ristiinassa. Tarjoamme laadukasta iän ja kehitystason mukaista huolenpitoa, kasvatusta ja hoivaa lastensuojelun sijaishuoltoa tarvitseville lapsille ja nuorille.

Vahvan ammatillisuuden ohella toimintamme pohjautuu kristillisiin elämänarvoihin, joissa lapsi on aina keskiössä. Keskeisiä tavoitteitamme ovat lapsen kuulluksi tuleminen, osallisuuden kokeminen sekä arvomaailman kehittyminen suuntaan, jossa vastuunotto omasta elämästä ja positiivinen muutos mahdollistuvat. Sijoituksen aikainen yhteistyö lapsen perheen sekä hänelle tärkeiden ja läheisten ihmisten kanssa on toimintamme yksi kulmakivistä.

Parikanniemen lastenkodin ydin muodostuu kolmesta seitsemänpaikkaisesta kotiryhmästä, jotka sijaitsevat kaikki samassa viihtyisässä pihapiirissä. Pihapiirissämme on tämän lisäksi kolme yksiötä itsenäistyville nuorille sekä kaksi asuntoa perhetapaamisia varten. Käytössämme on myös kolme omaa rantasaunaa sekä uimapaikkaa niin kesän kuin talvenkin aktiviteetteihin. Parikanniemen ympäristössä on runsaat mahdollisuudet liikkua ja harrastaa. Luonnon läheisyys ja sen hyödyntäminen lastenkodin työssä näkyy vahvasti toiminnassamme.

Jos sinulle heräsi kysymyksiä, ole rohkeasti meihin yhteydessä sähköpostitse tai soittamalla. Voit myös tiedustella mahdollisuutta tulla tutustumaan toimintaamme paikanpäälle.

Työn painopisteet

f

LASTENKODIN HENKILÖKUNTA

Lasten ja heidän perheidensä tueksi Parikanniemen lastenkodilla on tarjota välittämistä sekä rautaista ammattitaitoa. Henkilöstömme koostuu sosionomeista, yhteisöpedagogeista, lähihoitajista sekä muista moniammatillisista osaajista. He ovat kaikki kasvatustyössä ja lastensuojelussa työskennelleitä sosiaalialan ammattilaisista. Parikanniemen ohjaajat ovat malliesimerkki työhön sitoutumisesta. Osan työsuhde on kestänyt jo liki 30 vuotta tai ylikin, vielä useamman yli 10 vuotta. Lisäksi tiimiämme vahvistavat oma kiinteistönhoitaja, toimistosihteeri sekä emäntä.

Lastenkodin johtajan terveiset

Matti Pasanen

Lastenkodin johtaja

”Olemme täällä sinua varten. Emme jää kiinni menneeseen vaan katsomme yhdessä eteenpäin. Parikanniemessä jokainen aamu tuo tullessaan uuden mahdollisuuden onnistua.”

Puh. 040 847 3657 (arkisin klo 8.00–15.45)

Email. matti.pasanen@parikanniemi.fi

Kotiryhmät

Parikanniemen lastenkoti koostuu kolmesta, samassa pihapiirissä sijaitsevasta kotiryhmästä: Koivula, Onnentupa sekä Tuulentupa. Jokaisessa kotiryhmässä on huone seitsemälle lapselle. Koivulan yhteydessä on lisäksi kolme yksiötä itsenäistyville nuorille. Kaikissa kotiryhmissä lastenkodin arjesta huolehtii oma tiiminsä, joka koostuu vastaavan ohjaajan lisäksi seitsemästä kymmeneen ohjaajasta. Arki Parikanniemessä on aktiivista ja osallistavaa. Jokaisella lapsella on ikänsä ja kehitystasonsa mukaiset vastuualueet, ja he osallistuvat arjen askareisiin niiden mukaisesti. Yhdessä teemme muun muassa ruokaa, leivomme ja vietämme juhlapyhiä. Tarjoamme lapselle terveen kasvuympäristön maaseudun rauhassa. Oma iso pihapiiri tarjoaa hyvät puitteet ulkoilulle ja leikkimiselle. Saimaan ranta mahdollistaa kalastuksen sekä uimisen ja ympäröivät metsäalueet monipuolisen luonnossa liikkumisen.

Päivi Orava

Vastaava ohjaaja / Koivula

”Koivulassa hoidetaan lasta keskustelevassa ja lämminhenkisessä sekä osallistavassa ilmapiirissä lapsen persoonallisuus, vahvuudet ja tuen tarpeet huomioon ottaen. Pelit, yhteiset leikit, mieluisat harrastukset, koulunkäynti sekä säännölliset arkirutiinit luovat kodikkaan ja viihtyisän kasvuympäristön.”

paivi.orava@parikanniemi.fi
Puh. 050 532 1082

Koivula

Puh. 0400 747 389
Puh. 0400 740 046

Email. koivula@parikanniemi.fi

 

Hanna Jokinen

Vastaava ohjaaja / Onnentupa

”Onnentuvassa lapsi saa näkyä ja kuulua. Panostamme aktiiviseen ja toiminnalliseen arkeen. Tiimimme muodostuu monipuolisesta osaamisesta sekä hyvästä yhteishengestä. Yhteisöllisyys ja luonnon hyödyntäminen sekä arvostus leimaavat toimintaamme.”

 

hanna.jokinen@parikanniemi.fi
Puh. 050 532 1767

 

Onnentupa

Puh. 0400 747 359
Puh. 0400 745 790

Email. onnentupa@parikanniemi.fi

Saila Liukkonen

Vastaava ohjaaja / Tuulentupa

”Tuulentuvassa lapsi saa olla lapsi. Arjessa näyttäytyvät selkeät rutiinit ja käytännöt sekä lasten omatoimisuuteen, osallisuuteen ja toiminnallisuuteen panostaminen. Suorapuheisuus, keskustelutaito, avoimuus ja huumorintajuisuus kuvaavat Tuulentuvan henkilökuntaa.”

 

saila.liukkonen@parikanniemi.fi
Puh. 050 532 1953

 

Tuulentupa

Puh. 0400 744 058
Puh. 0400 762 076

Email. tuulentupa@parikanniemi.fi