Krisiisiajat vaativat selviytymistä

Krisiisiajat vaativat selviytymistä

Viime vuosina ilmastomuutos, Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota ja energiakriisi ovat koetelleet monella tapaa niin yksityisiä ihmisiä kuin yhteisöjä, kansoja ja koko ihmiskuntaa. Näiden kriisien yhteydessä on puhuttu resilienssistä, mikä tarkoittaa mielen joustavuutta ja sen kykyä palautua vaikeista tilanteista. Kriisien pitkittyessä toipuminen voi kestää jopa vuosia. Toimintakyvyn säilyttämiseen tarvitaan paineensietokykyä, jota antavat ihmisen omat voimavarat, mutta myös kyky hyödyntää ympäristön ja yhteisöjen tarjoamia voimavaroja. Niitä voi saada myös seurakunnista ja kristittyjen yhteydestä. Ydin on siinä, että ihmisen perustarpeiden täyttämisen lisäksi kenenkään ei pitäisi jäädä yksin, vaan tarvitsemme toistemme tukea.

Ihmiset ovat erilaisia, ja heidän kykynsä selviytyä eri vaiheista ovat erilaisia. Parasta olisi, että ihminen tuntisi omat voimavaransa ja kykynsä reagoida eri tilanteisiin. Usein asenne ratkaisee ja kyky hyödyntää aikaisempia kokemuksia. Myös muiden viisaat ajatukset voivat olla hyödyksi. Asioilla on tapana järjestyä. Tarvitaan määrätty annos huolettomuutta huolten keskellä. Vastoinkäymiset ovat usein väärin ymmärrettyjä myötäkäymisiä. Nämä tutut sanonnat auttavat monissa tilanteissa.

Ratkaisevaa on ymmärtää Raamatun ilmoitus, jonka mukaan sodat ja kriisit ovat synnin seurausta ja ihmisten pahuuden tähden aina mahdollisia. Vaikka niitä voidaan monella tavalla pyrkiä estämään ja niiden seurauksia myös korjaamaan, ratkaisevaa on varautuminen kaikkeen. On olemassa monenlaisia tapoja selvitä inhimillisen elämän kriisien keskellä. Kun tiedämme, että yhteiskunta, puolustusvoimat ja eri viranomaisahot tekevät kaikkensa meidän yhteiseksi hyväksemme, kristittyinä annamme niille tukemme, rukoilemme laillisen esivallan puolesta ja ennen kaikkea itse varaudumme erilaisiin, vaikeisiin tilanteisiin.

Viime sotien aikana kansamme keskuudessa, sen korkeinta johtoa myöten, kehotettiin rukoilemaan ja kääntymään kaikkivaltiaan Jumalan puoleen. Yleisellä tasolla kristittyjen tilanne Suomessa on nyt hyvä, vaikka kristinusko ja kristityt joutuvat aina kohtaamaan myös vastustusta, vastoinkäymisiä ja jopa vainoa Kristuksen nimen tähden.

Tarvitsemme selviytymiseen monia asioita. Myös sen muistamista, että uskonelämän hoitaminen poikkeusolosuhteissa voi olla ja on ollutkin erilaista meille kristityille. Kaiken keskellä olemme kuitenkin valmiit tekemään osamme, auttamaan muita ja kiittämään tästä päivästä. Tähän asti Herra on Viagra meitä auttanut.

Teuvo V. Riikonen