Sodan läsnäolo lastenkirjoissa

Sodan läsnäolo lastenkirjoissa

Sota kuuluu vaikeimpiin aiheisiin, joista vanhemmat ja muut ohjaavat henkilöt joutuvat keskustelemaan lasten kanssa. Osalle ihmisistä se on huolen ja pelon aihe, osalle se tuo mieleen muistoja omista kokemuksista tai pahimmillaan tuoreita kauheuksia, joita on vasta päästy pakoon. Kaikkien näiden tilanteiden kanssa lapset tarvitsevat viisaan aikuisen apua.

Tuula Pere, OTT, kirjailija, Helsinki

Olen jo vuosikymmenen ajan kirjoittanut lastenkirjoja, joissa on käsitelty myös sodan ja rauhan teemoja. Ensin kirjani herättivät ehkä hämmästystäkin, koska kuvissa oli mukana pakoon lähteviä ihmisiä ja jopa sotilaita aseineen. Kuulostaa ehkä rajulta, mutta pidän tärkeänä, että vaikeitakaan aiheita ei karteta. Niiden käsittelyyn on vain löydettävä sopiva tapa. Oma ohjenuorani on ollut se, miten aikoinani puhuin näistäkin aiheista kolmen lapseni kanssa. Lapsen on saatava kysyä, ja hänen on saatava vastauksia, jotka sopivat hänen tilanteeseensa ja kehitysvaiheeseensa.

Lapset kysyvät vaikeita asioita

Sopivasti valittu kirja antaa keskustelupohjan myös sotaan liittyvien aiheiden käsittelylle. Vuosia sitten Bolognan lastenkirjamessuilla Suomen osastolle tuli joukko italialaisia varhaiskasvattajia. He alkoivat selailla ehkä raskainta sota-aiheista kirjaani, jossa tilannetta käsitellään isoäidin ja hänen sotatantereella olevan aikuisen poikansa kautta. Pelkäsin, että opettajat pitäisivät kirjaa liian rohkeana, olivathan kuvatkin tummanpuhuvia. Yllättäen he alkoivat kehua, että kirjani tarjoaa kasvattajallekin tarpeellisia välineitä. Lapset kysyvät vaikeita asioita, joihin he eivät välttämättä saa vastauksia kotoaan. Jonkun on osattava vastata ja rohkaista, kun uutisiakaan ei pääse pakoon, vaikka yrittäisi.

Olen kirjoittanut myös lastenkirjan, jonka aiheesta suomalaiset löytävät omia raskaita vaiheitaan. Tarinan pikkutytön vaiheisiin on upotettu kolmen eri vanhuksen todellisia kokemuksia. Kirjan aihe on kuitenkin kansainvälinen ja voisi tapahtua monessa muussakin paikassa. Mieleeni jäi, miten kirjan kreikkalainen kuvittaja totesi käsikirjoitukseen tutustuttuaan, että hän kokee sen hyvin läheiseksi myös omasta suunnastaan katsottuna.

Rauhanomainen vaikuttaminen on saanut uusia muotoja

Ihmiset ja kansat kantavat mukanaan vaikeitakin muistoja, jotka vaikuttavat edelleen heidän elämäänsä. Lastenkirjoissakin näitä kokemuksia on osattava käsitellä ilman, että ne jättävät jälkeensä kostonhalua ja katkeruutta. On myös kyettävä kohtaamaan vaikeudet, joiden keskellä osa ihmisistä elää ja joita osa pelkää tänäänkin.

Viime aikoina maailmamme on entisestään synkistynyt tässä suhteessa. Toisaalta yhteinen, rauhanomainen vaikuttaminen on saanut uusia muotoja. Omatkin sodan ja rauhan tarinani ovat löytäneet yllättäviä kansainvälisiä reittejä, esimerkiksi arabiankielisinä kansainvälisen järjestön levityksessä maailmalle.

Lapset ovat avoimia uutta ja outoakin kohtaan

Olen huomannut, että haastavista aiheista kertovien kirjojen kysyntä on kansainvälisesti lisääntynyt. Samoin tarve saada pakomatkalla oleville lapsille lukemista omalla kielellä. Olenkin kevään kuluessa jakanut maailmalle vapaata linkkiä ilmaisiin ukrainankielisiin sähköisiin kirjoihini. Niiden tarinat eivät kuitenkaan käsittele sotaa, vaan keskittyvät pikemminkin sen ennaltaehkäisyyn. On tärkeää, että kerromme lapsille yhteistyön ja toisten kunnioittamisen merkityksestä. Näin tasoitamme tietä erilaisten ihmisten kohtaamiselle, onhan yksilöiden ainutlaatuinen arvo ihmisyyden ydintä. Onneksi lapsilla on tuore katse, jossa asuu myönteinen kiinnostus uutta ja outoakin kohtaan. Sille pohjalle rakentuu rauhallisempi maailma.