Ihmisellä on oikeus olla

Ihmisellä on oikeus olla

Venäjän brutaali, raaka ja väkivaltainen hyökkäys Ukrainaan on tuonut silmiemme eteen julman todellisuuden. Ihminen, yhteisö tai kansa voi joutua pahuuden voimien temmellyskentäksi, jossa millään ei ole enää väliä. Sopimukset rikotaan, valtioiden itsemääräämisoikeudet unohdetaan ja ihmisoikeudet murskataan hetkessä. Ihmisellä ei ole enää oikeutta olla.

Yhä uudestaan ihmisoikeuksien loukkaamiset nousevat valtavan suuriksi saaden aikaan inhimillisen katastrofin. Euroopassa taistellaan nyt ihmisoikeuksien puolesta. Kyse ei ole vain yhdestä maasta vaan koko maailmasta.

Ihmisoikeudet on määritelty kaikille kuuluviksi luovuttamattomiksi oikeuksiksi. Ne kuuluvat jokaiselle ja nousevat ihmisarvosta. Ihminen on ihmisyyden arvoinen. Ihmisoikeudet ovat perusoikeuksia, jotka turvaavat muun muassa kokoontumis-, mielipiteen-, poliittisen ja uskonnon vapauden. Uskonnonvapaus merkitsee, että ihmisellä on oikeus harjoittaa omaa uskoaan. Näillä oikeuksilla turvataan ihmisen mahdollisuus hoitaa myös velvollisuuksiaan.

Valtioilla on oikeus puolustaa itseään, jos sitä vastaan hyökätään. Yhteiskunnalla on oikeus ylläpitää laillista järjestelmää, jolla se puolustaa omaa arvopohjaansa, yhteistä omaisuuttaan ja heikoimpia jäseniään.     

Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja se on pohjana hänen jakamattomalle arvolleen. Se ei perustu ansioihin ja hyödyllisyyteen. Väkivaltainen puuttuminen toisen maan asioihin ja hyökkäys sen kansaa kohtaan on aina hyökkäys myös Jumalaa kohtaan. Langenneella ihmisellä on taipumus käyttää muita omien tavoitteidensa välineenä. Kukaan ei ole vapaa itsekkyydestä, omahyväisyydestä ja tästä pahuudesta.

Ihmisoikeudet eivät kuulu vain minulle ja sinulle, vaan niitä käyttämällä voimme auttaa ja palvella muita. Voimme lohduttaa ja avustaa heikkoja, hakattuja ja hyväksikäytettyjä. Tähän meitä kehottaa kristillinen vakaumuksemme, jonka suurimpana auktoriteettina on Raamattu. Tähän meitä ohjaavat kirkkojen opetus, terveen järjen käyttö ja oma kokemuksemme Jumalan huolenpidosta saamamme avun kautta.

Dietrich Bonhoeffer oli saksalainen pappi, teologi ja natseja vastustaneen Tunnustuskirkon perustajajäsen. Vähän ennen kuolemaansa hän kirjoitti virren Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan (Vk 600). Siinä hän sanoo: ”Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman.” Nyt pahan valta kuuluu pommituksina, räjähdyksinä, lasten itkuna ja raunioiden keskeltä kuuluvina huutoina. On aika vahvistaa ääntä toisen maailman. Ihmisellä on oikeus olla.

Teuvo V. Riikonen