TUE TYÖTÄMME JA LIITY JÄSENEKSI

Jos haluat tukea työtämme taloudellisesti alla on yhteystiedot. Lämmin kiitos tuestasi!

Keräystili FI63 5271 0420 1411 20
(Suur-Savon Osuuspankki)

Keräyslupa nro RA/2022/320

Luvan saaja: Parikanniemisäätiö

Voimassaoloaika: toistaiseksi
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus. Lupa on voimassa Suomenalueella lukuunottamatta Ahvenanmaata.

Kerätyt varat käytetään:

– säätiön lastenkodin harrastustoiminnan kuluihin sekä retkien ja virkistystoiminnan
järjestämiseen
– seurakunnissa tehtävään kristilliseen julistus- ja sielunhoitotyöhön,
– kristilliseen opetustyöhön seurakunnissa, omassa lehdessä, radio-ohjelmien ja muun median kautta
– eri kohderyhmille (lapsille, nuorisolle, aikuisille ja eläkeläisille) järjestettävien kristillisten
opetustilaisuuksien ja konserttien kuluihin
– päihde- ja mielenterveys- ongelmaisten sekä vanhusten ja syrjäytyneiden parissa tehtävän diakoniatyön
kuluihin (järjestelykulut sekä diakonia- työntekijän palkka).

Kolehdit, testamentit, muut lahjoitukset
FI54 5271 0420 0130 48
(Suur-Savon Osuuspankki)

Merkkipäivämuistamiset
Jos syntymäpäiviä tai muuta merkkipäivää viettävä henkilö haluaa ohjata muistamiset Parikanniemisäätiön
hyväksi, ohjataan ne keräystilille: FI63 5271 0420 1411 20. Viestikenttään kirjoitetaan päivänsankarin sekä
lahjoittajien nimet.

linkit pankkien sivuille

Liittymislomake