HISTORIA

Mikkelissä sijaitseva Parikanniemisäätiö on perustettu vuonna 1967 jatkamaan ns. uukuniemeläisen herätyksen perintöä ja toimintaa. Ristiinan kunnan liittyessä Mikkeliin vuoden 2013 alusta säätiön keskuspaikka on nyt Mikkelin kaupunki.

 

Ennen säätiön perustamista toiminta tapahtui kannatusyhdistyksen eli Parikanniemen Orpokotiyhdistys ry:n kautta, joka on perustettu jo vuonna 1917. Vuonna 2013 kannatusyhdistyksen nimi muutettiin Parikanniemen Ystävät ry:ksi. Kannatusyhdistykseen voi liittyä jokainen, joka haluaa tukea työtämme.

 

Parikanniemisäätiön työ tunnetaan monista eri asioista. Ristiinassa sijaitsevasta lastenkodistaan, Parikkalan Saaren kirkolla vuosittain elokuun puolessa välissä järjestettävistä Orpokotijuhlista, edesmenneen evankelista Erkki Lemisen julistuksesta ja kirjoista sekä lastenkodilla 1990-luvun lopulta asti järjestetystä Matka Betlehemiin -joulukuvaelmasta.

 

Vuosina 2011–2012 Hyvinkään kesäteatterissa esitettiin kahtena kesänä Jouni Laineen kirjoittama Helena Konttinen – Karjalan naisprofeetta -näytelmä, jonka kautta liikkeen historia ja sanoma tuli tuhansille tutuksi. Näytelmä esitettiin vielä kaksi kertaa Parikkalan Oronmyllyn leirikeskuksessa elokuussa 2012 Orpokotijuhlien jälkeen.

 

Vuonna 2016 Oronmyllyllä esitettiin Arto Myllärisen ja Teuvo V. Riikosen kirjoittama kesäteatterinäytelmä Kodittomat, joka kertoi orpokodin ja lastenkodin historiasta. Myös K.E. Sarlinin kirjoittama kirja Eräs meidän ajan profeetta (1943), jota on myyty kymmeniä tuhansia kappaleita, on tehnyt liikettä tunnetuksi. Vuonna 2022 Oronmyllyllä esitetään Mirja Valtosen ja Teuvo V. Riikosen kirjoittama kesäteatterinäytelmä Hiekkaan piirretty, joka kertoo Orpokodin entisen johtajattaren Aura Latvuksen elämästä.

 

Viime vuosikymmeninä Parikanniemen työtä on tehnyt tunnetuksi Henrik ja Raija Ohliksen yli 40 vuotinen elämäntyö Parikanniemen lastenkodissa sekä kaikkien muidenkin työntekijöiden pitkäaikainen sitoutuminen työhön. Myös Parikanniemen Ystävät ry:n jäsenlehti Parikanniemen Kontti, yhdistyksen kustantamat kirjat sekä tuottamat radio-ohjelmat tekevät työtä tunneluksi. Parikaniemisäätiön työssä on kolme keskeistä työmuotoa. Mikkelissä sijaitsevan lastenkodin lisäksi toisena on julistustyö eri toimintamuotoineen sekä kolmantena ystävätyö, joka kanavoituu kannatusyhdistyksen kautta eri tavalla. Parikanniemisäätiön taustalla olevan uukuniemeläisen liikkeen perintöön kuuluu
lastensuojelu, sananjulistus ja siitä nouseva diakoninen auttamistyö.

 

Parikanniemisäätiö on yleishyödyllinen järjestö, joka tahtoo palvella kristillisen arvomaailman pohjalta
huostaanotettuja ja sijoitettuja lapsia sekä heidän perheitään. Lisäksi säätiön toimintaan kuuluu eri-ikäisten parissa tehtävä julistus- ja ystävätyö.