Parikanniemisäätiö Suomen ekumeenisen neuvoston kumppanuusjärjestöksi

Parikanniemisäätiö Suomen ekumeenisen neuvoston kumppanuusjärjestöksi

Suomen Ekumeenisen neuvoston kevätkokous on 25.4.2022 kutsunut Parikanniemisäätiön neuvoston kumppanuusjärjestöksi.

Kevätkokous pidettiin Helsingin Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa. Parikanniemen toivotti lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma, pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken sekä koko Ekumeenisen neuvoston yhteisö. Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen esitteli Parikanniemen työtä kokouksessa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. Jäseniksi voidaan hyväksyä yhteisöjä, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. 

SEN:n jäsenkunnan muodostavat 

11 jäsenkirkkoa, 5 tarkkailijakirkkoa ja 29 kumppanuusjärjestöä.

Lisää: www.ekumenia.fi 

Teuvo V. Riikonen