TUE TYÖTÄMME JA LIITY JÄSENEKSI

Jos haluat tukea työtämme taloudellisesti alla on yhteystiedot. Lämmin kiitos tuestasi!

 

Keräystili FI63 5271 0420 1411 20
(Suur-Savon Osuuspankki)

Keräyslupa nro RA/2018/1181

Luvan saaja: Parikanniemisäätiö

Voimassaoloaika: 21.3.2019 – 31.12.2021
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus. Lupa on voimassa Suomenalueella lukuunottamatta Ahvenanmaata.

 

Kerätyt varat käytetään:

– säätiön lastenkodin kulujen kattamiseen: harrastustoiminnan kuluihin sekä retkien ja virkistystoiminnan
järjestämiseen
– seurakunnissa tehtävään kristilliseen julistus- ja sielunhoitotyöhön,
– kristilliseen opetustyöhön seurakunnissa, omassa lehdessä ja radio-ohjelmien kautta
– eri kohderyhmille (lapsille, nuorisolle, aikuisille ja eläkeläisille) järjestettävien kristillisten
opetustilaisuuksien ja konserttien kuluihin
– päihde- ja mielenterveys- ongelmaisten sekä vanhusten ja syrjäytyneiden parissa tehtävän diakoniatyön
kuluihin (järjestelykulut sekä diakonia- työntekijän palkka)
Lisäksi varoja voidaan käyttää päätalon ikkunaremontista aiheutuviin kustannuksiin.

 

Kolehdit, testamentit, muut lahjoitukset
FI54 5271 0420 0130 48
(Suur-Savon Osuuspankki)

 

Merkkipäivämuistamiset
Jos syntymäpäiviä tai muuta merkkipäivää viettävä henkilö haluaa ohjata muistamiset Parikanniemisäätiön
hyväksi, ohjataan ne keräystilille: FI63 5271 0420 1411 20. Viestikenttään kirjoitetaan päivänsankarin sekä
lahjoittajien nimet.

 

linkit pankkien sivuille

Liittymislomake