PARIKANNIEMISÄÄTIÖ HYVÄKSYI UUDEN STRATEGIAN

PARIKANNIEMISÄÄTIÖ HYVÄKSYI UUDEN STRATEGIAN

Parikanniemisäätiön hallitus on hyväksynyt säätiön uuden strategian ja siihen liittyvät arvot. Säätiön missio ja toiminta-ajatus on tarjota ”kristilliseen ihmiskuvaan, vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja huolenpitoon perustuvan turvallisen kasvukodin suojelun tarpeessa oleville lapsille sekä sitoutuneeseen maallikkotoimintaan perustuvan hengellisen kodin kaikille työmme tukijoille ja ystäville”. Samassa kokouksessa otettiin käyttöön säätiön uudistetut säännöt.

Säätiön visio on vuonna 2025 olla ”valtakunnallinen, evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä toimiva itsenäinen, yhteistyökykyinen sekä digitalisaation ja median merkityksen tunnistava toimija, joka on ydinalueilleen juurtunut ja kasvukeskuksia palveleva hengellinen koti jokaiselle säätiön työssä olevalle sekä sen tukijalle ja ystävälle.”

Nyt hyväksytyssä visiossa nousevat strategiset painopisteet, joita ovat perustehtävän lastensuojelun ja julistustyön lisäksi viestintä, uudistuva aluetyö, johtaminen, henkilöstö, arvot ja lähimmäisten kohtaamiset. Näistä painopisteistä nousevat toimenpiteet sekä tavoitteen ja tuloksen arviointi. Hallituksen strategiatyö kesti puolitoista vuotta ja konsulttina oli Markku Koskinen KonKos Oy:stä.

Parikanniemisäätiö on perustettu 1967 ja on ns. uukuniemeläisen herätysliikkeen taustajärjestö. Säätiön takana on kannatusyhdistys Parikanniemen Ystävät ry. Säätiö julkaisee Parikanniemen Kontti-lehteä.  Suurimmat vuotuiset tapahtumat ovat Parikkalan Saaren kirkon orpokotijuhlat ja Matka Beetlehemiin-jouluvaellus Parikanniemen lastenkodilla. Säätiö työllistää vuosittain noin 35-40 työntekijää ja keskuspaikka on Mikkelin Ristiina, missä sijaitsee säätiön toimisto ja lastenkoti. Lisätietoja www.parikanniemi.fi